עדכונים

 • הודעה חשובה

  בשל חשיפה לחולה מאומת לקורונה אגף הנדסה והוועדה עברה למסגרת עבודה מהבית במתכונת חירום.

  יש להעביר פניות במיילים בלבד, ונודה לסבלנותכם ביחס למענה.

מידע כללי

תושבים ומתכננים יקרים

על מנת ליעל את תהליך העבודה מול מערכת רישוי זמין ולשפר את השרות למבקשי הבקשות,
נבקש לידע את מזכירת הועדה – גב' מרב לרר במייל: vaada@gedera.muni.il כי הושלמו והועלו כל הדרישות לקראת היתר.
בכל פניה אלינו לגבי תיק יש לצרף גוש חלקה ומספר ההיתר ברישוי זמין.
אנא הקפידו למלא את כל הדרישות בהינף אחד, ובמידה וישנם חסמים ידעו אותנו על מנת שוכל לעזור.

חדשות

 • 23/09/2020

  בשל חשיפה לחולה מאומת לקורונה אגף הנדסה והוועדה עברה למסגרת עבודה מהבית במתכונת חירום.

  יש להעביר פניות במיילים בלבד, ונודה לסבלנותכם ביחס למענה.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה בלבד.