עדכונים

 • בנייה בת-קיימה (בניה ירוקה) - תיקון ת"י 5281

  בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה - בנייה בת-קיימה - תש"ף 2020 - הקמת בניין שבו שימוש אחד או יותר, תיעשה לפי הוראות ת"י 5281, כך שהבניין יעמוד לכל הפחות בדירוג עפ"י ניקוד המפורט בטבלה. כניסה לתוקף ב 1 במרס 2022.

  לצפייה בתקנות התכנון והבנייה.

 • הודעה חשובה

  מתאריך 06/07/2021 מכוני בקרה הינם חובה.

  תקופת ההיערכות הסתיימה, כך שלא ניתן להודיע על ויתור.

  כל בקשה שתוגש החל מהתאריך הנ"ל ומתאימה, תהיה מחויב להיכנס למכון בקרה, עפ"י הפרוט הבא:

  1. בנייה רוויה חדשה למגורים בלבד
  2. מבנה חדש המכיל 6 יח"ד לפחות
  3. מבנה בן 2 קומות לפחות
  4. גובה המבנה עד 29 מ' ממפלסה כניסה ועד המפלס העליון

מידע כללי

תושבים ומתכננים יקרים

על מנת ליעל את תהליך העבודה מול מערכת רישוי זמין ולשפר את השרות למבקשי הבקשות,
נבקש לידע את עמית רייך מנהל הוועדה במיילvaada@gedera.muni.il  או amit.reich@gedera.muni.il  
בכל פניה אלינו יש לצרף את הפרטים הבאים: גוש וחלקה / מספר בקשה להיתר / מספר ההיתר הבניה / מספר רישוי זמין / כתובת הנכס

במידה וישנם חסמים ידעו אותנו על מנת שנוכל לעזור.

חדשות

 • טופס פרטי בקשה חדש

  עפ"י תקנות התכנון והבניה תשע"ו 2016 "היתר" מוגדר כטופס מקוון הכולל את כל הפרטים שנמסרו בבקשה להיתר לרבות התוכנית הראשית.

  טופס 1 ההיסטורי בוטל בשנת 2016 והטופס החדש כולל בתוכו את אותם מרכיבים הכלולים במערכת רישוי זמין.

  הוועדה תחייב להשתמש בטופס המקוון החדש החל מיום 20.03.2022

  להלן מצגת:קישור למצגת

 • רכיב הרובוטי לחישוב שטחים
  רובוט לשירות עורכי הבקשות להיתר בנייה המחשב את שטחי
  הבקשה להיתר, צובע את השטחים שחושבו ועורך את
  טבלת השטחים.
  בהתאם להנחיות מינהל התכנון, מתאריך 17.10.2021
  כל הבקשות שיוגשו לוועדה יהיו מחויבות בחישוב שטחים
  דרך הרכיב הרובוטי.
  לא יתקבלו בקשות חדשות, ללא חישוב ברובוט.
  לנוחיותכם: מצ"ב קישור למדריך והנחיות מאתר מינהל התכנון

  בנוסף ניתן לקבל תמיכה דרך נציגי התמיכה של מינהל התכנון

  דואר אלקטרוני service@iplan.gov.il

  טלפון: 074-7697777

  שעות פעילות: ימים א-ה, 08:00-17:30

   

 • הוועדה המחוזית החליטה ביום 30/5/2021 לאשר את תכנית
  460-0729327
  שהינה קביעת זכויות והוראות למרתפים ביעוד מגורים
  ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:https://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה בלבד.