19743

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
גדרה

19742
19822
19846
 • תושבים ומתכננים יקרים

  על מנת ליעל את תהליך העבודה מול מערכת רישוי זמין ולשפר את השרות למבקשי הבקשות,
  נבקש לידע את מזכירת הועדה – גב' מרב לרר במייל: merav.lerer@gedera.muni.il כי הושלמו והועלו כל הדרישות לקראת היתר.
  בכל פניה אלינו לגבי תיק יש לצרף גוש חלקה ומספר ההיתר ברישוי זמין.
  אנא הקפידו למלא את כל הדרישות בהינף אחד, ובמידה וישנם חסמים ידעו אותנו על מנת שוכל לעזור.

Sgm 322

חדשות

 • 15/03/2020

  לידיעת התושבים

  לאחר ישיבת הערכת מצב הוחלט כי לא תתקיים קבלת קהל בכל מחלקות המועצה המקומית גדרה. השירות יינתן באמצעות טלפונים ומיילים עד להודעה חדשה.

 • 19/11/2019

  אתר הוועדה החדש עלה לאויר - אתר נגיש ומותאם לסלולר

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה בלבד.