טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
232.7263
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.963 איזון יח' 1.00 1.05
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.029 פקדון 10% מ"ר 33.34 33.34
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.031 זיכוי פקדון 308.68 308.68
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 שימוש חורג לכל מ"ר קרקע או שטח בניה עד 2,000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג לכל מ"ר נוסף מעל 2,000 מ"ר מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) שמאי 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר) שמאי 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית שמאי 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.413 אגרת בניה להצבת מתקן סולארי - (לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 1.31 1.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.802 פקדון לעבודה מצוממצת (20%) 61.74 61.74
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 100.003 זיכוי אגרת בניה מ"ר 33.34 33.34
אגרת בניה אגרות בניה 100.015 עיקרי מ"ר 33.34 33.34
אגרת בניה אגרות בניה 100.085 שטחים לא מקורים מ"ר 33.34 33.34
אגרת בניה אגרות בניה 100.088 שרות מ"ר 33.34 33.34
אגרת בניה אגרות בניה 100.102 ממ"ד מ"ר 33.34 33.34
אגרת בניה אגרות בניה 100.110 מסחר שירות מ"ר 33.34 33.34
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרות שונות שונות 1.00.082 אגרת תשלום השבחה יח' 195.00 195.00
אגרות שונות העברה בטאבו 1.00.086 ביטול הערה בטאבו יח' 195.00 195.00
אגרות שונות שונות 1.00.087 בקשה למידע מוקדם בהשבחה יח' 195.00 195.00
אגרות שונות העברה בטאבו 1.00.088 אישור ועדה טאבו יח' 195.00 195.00
אגרות שונות מידע 1.00.850 אגרת מידע לחלקה בודדת יח' 198.00 198.00
אגרות שונות מידע 1.00.851 אגרת מידע לשתי חלקות רציפות יח' 317.00 317.00
אגרות שונות מידע 1.00.852 אגרת מידע לכל חלקה נוספת יח' 99.00 99.00