מחלקת הגביה

שעות קבלת קהל במחלקת הגביה:

בתיאום מראש בלבד

ניתן לבצע תשלומים במחלקת הגביה

רשימת אנשי קשר
שם דוא"ל
אביה אנקונינה
לילי לקסמן
רחלי קדושים
מרסלו גורן