פטור מהיתר בניה

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה.
בקישור הבא ניתן לבדוק האם העבודה שברצונך לבצע עומדת במסגרת העבודות הפטורות מהיתר.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל-

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שניתנו ע"י הוועדה
  • הליך פטור מהיתר אינו תקף ולא חל על מבנים ואזורים לשימור, לרבות רחוב הבילויים וסביבתו

על מבנה/עבודה הפטורה מהיתר חלה חובת דיווח והגשת תצהירים לוועדה המקומית.
יש לדווח באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים. 
את הטופס ניתן לשלוח חתום וסרוק לכתובת המייל: vaada@gedera.muni.il

 

טפסים שימושיים:
הצהרת מהנדס ליציבות מבנה קיים - במסגרת עבודות הפטורות מהיתר

 

לנוחיותכם, מצ"ב קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.