מהלך הביצוע וגמר הבניה

עם סיום הבניה או העבודות על האחראי לביקורת להגיש בקשה לתעודת גמר (תקנה 9) בצירוף המסמכים הבאים:

לנוחיותכם מצורפת רשימת תיוג למסמכים הנדרשים למהלך הביצוע ולקבלת תעודת גמר.

 

מסמכים למילוי בעת ביצוע העבודות

מסמכים לתעודת גמר

 

אישורי מעבדה מוסמכת לתעודת גמר

 • ריכוז בדיקת בטונים בהתאם להסכם.          
 • בדיקות ממ"ד, טיח, אטימות, מסנן ואישור תו תקן חלון + דלת (אישור יצרן)
 • אישור מעבדה מוסמכת לבדיקת אינסטלציה (צנרת מים ,ביוב, נקזים ודלוחין)
 • אישור מעבדה מוסמכת סולארית + גז

 

אישורים כלליים

 • מפת מדידה בסיום בניה עדכנית ותחומה ע"י מודד מוסמך (תוקף עד שנה)
 • אישור העדר חובות מועצה מקומית (מופק ע"י הועדה)
 • אישור תאגיד המים תמר (אגודת באר למי שנדרש)
 • אישור עורך הבקשה על ביצוע תקנות כיבוי אש
 • עותק סרוק צבעוני מתכנית + היתר (רק מהיתר ישן עד 2018)
 • יש להעביר תמונות של חזיתות המבנה/פילרים/חצר משק

 

דרישות נוספות לבנייה רוויה / מוסדות ציבור / מסחר

 • אישור ביקורת כיבוי אש
 • אישור ביקורת פיקוד העורף הג"א
 • אישור יועץ בטיחות
 • אישור מורשה נגישות מבנים/תשתיות וסביבה
 • בדיקות מעבדה המטרת קירות + הצפת גגות, בדיקת שליפת ציפויים
 • אישור תקינות מעליות

 

הנחיות כלליות לפני ביקורת מפקח ועדה לתכנון ובניה

 • יש לוודא כי הבנייה בוצעה עפ"י היתר בנייה. 
 • יש להתקין מעקות בטיחות בתוך הבית + מרפסות.
 • יש להשלים עבודות פיתוח במלואן: חניות, חיפוי קירות, גדרות הפונים לשטחי ציבור.
 • יש להתקין תאורת בית: שם + מס' בית .
 • ביצוע פילר אשפה/חצר משק עפ"י פרט בהיתר בניה .
 • יש להתקין דלתות לפילרים: בזק/חברת חשמל/אשפה.
 • יש לדאוג לניקיון מפסולת ועודפי עפר במגרש ובסמוך לו.
 • הנחיות תאגיד תמר לתעודת גמר

 

במידה ואין אישור תחילת עבודות מאושר, יש להשלים בדיעבד את המסמכים הנדרשים לתחילת עבודות.

יש למלא את הטפסים באופן ממחושב בלבד ולהחתים בחותמת בעלי עניין.

את הטפסים יש לשלוח בדואר אלקטרוני : bakaratbitzua@gedera.muni.il 

מייל לשליחת מסמכים לתעודות גמר :  Hadas.Gamliel@gedera.muni.il